1. Acceptació de les condicions
  2. Descripció del servei
  3. Drets i obligacions de la persona usuària (accés, registre, continguts i serveis oferts)
  4. Drets i obligacions de Nupcialix
  5. Propietat dels continguts publicats a l'espai web
  6. Descripció dels productes
  7. Preus, comandes, transport, entregues, devolucions, garanties
  8. Política de confidencialitat i protecció de dades
  9. Xarxes socials
  10. Jurisdicció i lleis aplicables

Acceptació de les condicions

Els serveis que s'ofereixen en aquest lloc web estan subjectes a l'avís legal i les condicions d'ús que s'especifiquen a continuació.
La utilització de l'espai web atribueix, a qui en fa ús, de la condició d'usuari/a, qui declara haver llegit, conèixer, entendre i acceptar sense reserves ni excepcions, totes i cadascuna de les presents condicions.
Aquestes condicions es poden anar actualitzant al llarg del temps per adaptar-les a novetats legislatives, jurisprudencials, així com a pràctiques del mercat. La darrera versió podrà ésser consultada al web.
Els nous serveis o la millora dels actuals estaran subjectes també a aquestes condicions d'ús.

Descripció del servei

El titular d'aquest espai web és Mediterrània, commerce & services, scp, amb N.I.F J-65517013 i domicili fiscal al carrer Numància, 92, de Cerdanyola del Vallès, i és una empresa dedicada a la venda per internet d'articles de joieria.
A través d'aquest espai web es facilita als usuaris la possibilitat d'accedir als continguts, serveis i altres informacions relacionades amb l'objecte social de l'empresa. Se n'aniran incorporant altres informacions o productes que creguem que puguin ésser d'utilitat als usuaris, en el futur.
Aquest conjunt de condicions regulen l'ús i accés al lloc web i als seus serveis. Constitueixen les regles de funcionament entre les parts en referència a les transaccions "en línia" de compra-venda entre Nupcialix i els seus clients.
Per tal de tenir un millor servei, les persones usuàries registrades i/o clients podran rebre, electrònicament, missatges o butlletins informatius. Aquestes comunicacions electròniques tindran la mateixa validesa legal que les comunicacions per escrit.
Qualsevol persona usuària podrà fer qualsevol consulta a través dels telèfons i adreces electròniques que es mostren a l'apartat de contacte de l'espai web.

Drets i obligacions de la persona usuària

Obligacions en quant a l'accés i el registre:
Serà responsable d'obtenir accés a la pàgina i de tenir l'equipament necessari per accedir al servei. Aquest accés pot incloure pagar serveis a tercers ( com ara proveïdors d'Internet )
Nupcialix no exigeix la prèvia subscripció per accedir a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Sí que és obligatori el registre per a poder realitzar compres en línia.
Qualsevol persona registrada i usuària del servei es compromet a:
Escollir una claus d'accés pròpia. No es podran triar com a nom d'usuari paraules, expressions malsonants, injurioses, coincidents amb marques, noms comercials o de domini, rètols d'establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei. Ens reservem el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d'usuari que reuneixi alguna de les característiques anteriorment esmentades.
Proveir i mantenir actualitzada, una informació real, detallada i completa quan se li demani durant el procés de registre. Si la informació donada no ho fos o si es tinguessin sospites que no ho és, es podrà suspendre o posar fi al compte d'usuari i refusar-li l'ús dels serveis.
Mantenir la confidencialitat del compte, el nom d'usuari/a i la contrasenya o "password" (les "claus d'accés"), així com de totes les activitats que puguin passar sota el seu nom d'usuari i clau.
Comunicar fefaentment al personal de Nupcialix, el més aviat possible, la pèrdua o robatori de les claus d'accés així com qualsevol risc d'accés a les mateixes per terceres persones.
La clau d'accés només podrà ser utilitzada per la persona a la qual s'hagi assignat. Nupcialix queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels danys i perjudicis causats o soferts per l'ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les claus d'accés, pèrdua o ús contravenint el disposat en aquestes Condicions Generals.

Drets en quant a l'accés i el registre:
Com a titulars de la informació donada en el moment de fer el registre, les persones usuàries tenen dret a accedir, rectificar, actualitzar i eliminar la seva informació personal inclosa a la base de dades de l'empresa, ingressant amb el seu nom d'usuari/a i la seva clau personal, o fent la solicitud per escrit a atenció al client.

Obligacions en quant als continguts i els serveis oferts:
Les condicions d'accés al lloc web estan supeditades a les disposicions legals vigents en cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici de Nupcialix o de tercers.
L'usuari assegura que té edat i capacitat legal per signar un contracte i que cap jurisdicció li ho prohibeix.
La persona usuària es compromet a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o contingut tingui accés bé a través de la web de Nupcialix o de tercers prèviament proporcionada per Nupcialix
El compromís adquirit s'ha de regir sobre la utilització de continguts conforme amb el que disposa la llei, en referència a no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de nupcialix o per la persona delegada per l'empresa.

Drets i obligacions de Nupcialix

Modificació dels serveis:
Ens reservem el dret de modificar o suspendre temporalment qualsevol dels serveis encara que sigui sense avís previ, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment es podran modificar les condicions d'accés o la concreta ubicació del contingut que integra la web.
L'empresa no té cap responsabilitat per danys produïts en cas que els continguts s'esborrin o hi hagi un error en l'emmagatzemament per un problema tècnic.
L'empresa pot establir pràctiques generals i límits referents a l'ús dels serveis, incloent-hi el màxim nombre de dies que els continguts estaran visibles a la pàgina, el nombre màxim de vegades que es pot accedir al serveis en un determinat període de temps, etc.

Fi del compte d'usuari:
L'empresa podrà suspendre i/o esborrar un compte d'usuari. Les causes per la suspensió del compte podran ser, si bé no estan limitades a aquestes, la violació de les condicions d'ús, perquè així sigui requerit per alguna autoritat judicial, perquè l'usuari o usuària ho demani, per problemes tècnics o de seguretat no previstos, etc.
La suspensió del compte d'usuari inclou la retirada de l'accés a la pàgina i als serveis que aquesta ofereix així com l'esborrament de la clau d'accés. Pot arribar a comportar també l'esborrament de tota la informació relacionada amb l'usuari i la prohibició de tornar a utilitzar els serveis.
L'empresa no tindrà cap responsabilitat pel fet de suspendre un compte.
Aquell usuari que tingués més d'un compte o nom d'usuari amb la finalitat, segons el criteri de l'empresa, d'enganyar, d'amagar-se o contravenir les condicions d'ús podrà ésser suspès de tots els comptes que pugui tenir.

Enllaços des de / cap a aquest espai web:
No podem controlar el contingut de les pàgines que estan enllaçades a o des del web, per tant, no tindrem cap responsabilitat legal sobre els continguts, anuncis, productes o qualsevol material o recursos que estan a l'abast a través d'altres llocs web enllaçats.

Tracte amb tercers:
Nupcialix no assumeix cap responsabilitat ni garanteix que el contingut o software al que es pugui accedir a través del web estigui totalment lliure d’errors. Tampoc serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis, de qualsevol tipus, que sorgeixin per l’ús de la navegació pel web, incloent, sense limitació, els danys ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció d’un virus, o per una defectuosa configuració de l’equip informàtic de l’usuari o la insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics necessaris per la utilització dels serveis oferts..
No serà responsable de les caigudes, interrupcions, interferències, omissions, avaries telefòniques o desconnexions, faltes o defectes de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en el transcurs de les operacions ni d’aquells que poguessin generar-se en aquests casos.

Propietat dels continguts publicats a l'espai web

L'usuari disposa una llicència limitada per accedir i fer-ne un ús personal d'aquest lloc, però si no es té el consentiment exprés per escrit de l'empresa, o no se n'ofereix al lloc web, no es permet descarregar cap material ( més enllà d'una descàrrega temporal en la memòria de l'ordinador ) ni fer-ne cap ús comercial. De tot el contingut o d'una part, de les col·leccions, llistes de productes, descripcions dels productes, imatges o preus, texts informatius, estructura interna, presentació i ordenació dels productes, no se'n pot fer ús derivat, reproduir, copiar, distribuir, duplicar, vendre, explotar sense el consentiment exprés per escrit. Especialment no es pot suprimir, amagar o manipular el "copyright" tant si és el que apareix visible com si és el que acompanya tècnicament a tota la informació allotjada dins el lloc web.
No es permet de capturar informació del lloc web per tal de que sigui enviada a altres persones que no l'hagin demanada sigui amb finalitats comercials, o no.
Es concedeix un dret limitat, revocable i no exclusiu de crear un enllaç a la pàgina principal de Nupcialix sempre que el vincle no representi, als seus associats o als seus productes o serveis en una ofensiva falsa, enganyosa, despectiva o similar. No es permès de vendre, comercialitzar, o explotar, amb propòsits comercials, cap dels serveis que s'ofereixen a l'espai web o cap accés als serveis de l'espai web. No es permet l'ús del nostre nom, de la nostra imatge comercial o el nostre logo en connexió amb qualsevol producte o servei que no sigui nostre, en qualsevol forma que pugui causar confusió entre els clients, o de cap manera que ens menyspreï o desacrediti. Totes les altres marques que no pertanyen a Nupcialix i que apareixen en aquesta web són propietat dels seus respectius propietaris.

Descripció dels productes

Nupcialix i els seus socis tractem d'ésser el més precisos possible en les nostres descripcions e imatges però no podem garantir que totes les descripcions dels articles siguin exactes, completes, fiables, o lliures d'errors tècnics o humans. Si detecta durant la seva navegació que un producte ofert per Nupcialix no és com es descriu, agrairem que ens ho consulti o ens ho faci saber, i si ja l'ha comprat es podrà retornar sense cap problema.
Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu, podent existir en algun cas petites variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat, qualitat i prestacions de l'article sol·licitat.

Preus, comandes, transport, entregues, devolucions, garanties, etc.

Tota la informació relacionada directament amb el comerç electrònic en línia es troben a l'apartat de "consultes freqüents" del lloc web. No obstant, si necessita alguna informació o aclariment posi's en contacte amb atenció al client enviant la seva consulta a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o trucant al telèfon que trobarà a la secció de "contacte".

Política de confidencialitat i protecció de dades

Una de les nostres prioritats és respectar la privacitat dels seus clients i visitants i procurar mantenir segura la informació i les dades personals que l'empresa pren amb la utilització del sistema.
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal, Mediterrània Commerce & Services, scp, propietària d'aquest l'espai web l'informa que les dades personals que l'usuari inclogui al formulari d'alta, o que faciliti per altres mitjans, són confidencials i s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal. El tractament de les dades proporcionades es farà d'acord amb les disposicions del RD 994/1999, que obliga a adoptar mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, alteració o l'accés no autoritzat de tercers.
L'objectiu dels fitxers és proporcionar la informació sol·licitada dels nostres productes a través del nostre web i per procurar un servei eficient i proveir una millor atenció als usuaris. Al mateix temps, els usuaris autoritzen a Mediterrània Commerce & Services, scp a enviar-los informació comercial respecte de novetats en l'àmbit dels serveis prestats per la mateixa. En el cas que no desitgessin rebre l'esmentada informació n'hi haurà prou amb notificar-ho per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en qualsevol moment.
Les dades introduïdes en els formularis pels usuaris o usuàries hauran de ser dades reals, exactes, completes i actuals. En el cas que la persona que entri les dades sigui diferent de la que es vagi a declarar com usuari, s'entendrà que té consentiment exprés de l'usuari per fer-ho i que aquest ens atorga autorització per realitzar el tractament anteriorment descrit. L'usuari que ho hagi fet serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. El responsable del fitxer es compromet a complir l'obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer. Així mateix, el titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte a quantes dades seves existeixin emmagatzemades a la nostra base de dades.
Ens reservem el dret de modificar la nostra política de confidencialitat i de protecció de dades com a conseqüència d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual en matèria de confidencialitat i protecció de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment en que s'accedeix al web.

Dades que el client introdueix i a les que no tenim accés ni guardem
Totes les que tenen referència al pagament de les compres.

Dades que guardem
Nom, nom d'usuari, adreça de correu electrònic i telèfon per poder contactar amb els clients en referència a les seves compres, i adreça de correu postal per poder-li enviar les seves compres.
Informacions IP per analitzar tendències, administrar el lloc i recollir informació demogràfica.

L'empresa no vendrà, cedirà ni transferirà mai a tercers cap mena d'informació. L'empresa farà servir aquesta informació de l'usuari quan sigui l'única fórmula per per poder resoldre eventuals disputes i per fer valer les condicions d'aquest lloc.
L'Empresa no revelarà la informació emmagatzemada a tercers excepte quan l'usuari ho autoritzi expressament, quan sigui requerit per llei, decret o resolució administrativa o sigui en compliment d'una resolució judicial, o també en els casos en els que la difusió de la informació serveixi per identificar, localitzar o dur a terme accions legals contra els qui realitzin activitats il·legals o causin danys o perjudicis a l'empresa, als seus béns, a altres usuaris o a tercers.

Xarxes socials

Continguts, informacions, opinions i comentaris difosos a través del les "xarxes socials o fòrums":
L'administrador de Nupcialix a les xarxes socials on l'empresa participa no pot controlar tot el contingut que terceres persones publiquen i no garanteix la veracitat, exactitud, integritat o qualitat d'aquest contingut. En cap cas serà responsable de que el contingut allà publicat pugui contenir errors u omissions ni tampoc de les pèrdues o danys causats per l'ús d'un contingut publicat per terceres persones que no hagi estat comprovat prèviament.

Jurisdicció i lleis aplicables

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació catalana en primera instància i si cal, l'espanyola, en segona. Tota discrepància o conflicte derivat de les presents condicions generals es resoldrà definitivament, mitjançant arbitratge d'un o més àrbitres en el marc de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o la Cort Espanyola de Arbitratge, de conformitat amb el seus reglaments i Estatuts, a qui s'encomanaria l'administració de l'arbitratge i la designació de l'àrbitre o del tribunal arbitral. Les parts fan constar el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti. Subsidiàriament per al cas de que aquesta via no arribi a solucionar definitivament el conflicte seran competents per a la seva resolució els Jutjats i Tribunals de Cerdanyola del Vallès -Barcelona- renunciant de forma expressa l'usuari a qualsevol altre fur que li correspongués.
L'empresa podrà no exercir algun dels drets i facultats exposats en aquest document la qual cosa no implicarà, en cap cas, la renúncia als mateixos si no hi ha reconeixement exprés.
En el cas de que alguna clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretarà, la que sigui considerada nul·la com si no estigués contemplada en les presents condicions.
Les presents condicions quedaran anul·lades en el moment en que la societat propietària del domini cesi en la seva activitat per qualsevol causa.
L'empresa es reserva el dret de modificar aquestes pràctiques generals i límits en la utilització dels serveis al llarg del temps.

Gràcies per visitar-nos. Pots comprar amb total tranquil·litat !!!

Per a qualsevol consulta addicional pots comptar amb el nostre equip.

contactar

Entrada